Det der senere skulle blive til Svinninge Billard Club begyndte i 1970 så småt i Svinningehallens lille mødelokale, hvor der lige netop var plads til et halvmatchbord. Man samledes om aften til en hyggelig pot Skomager, hvilket hurtigt viste sig  at kunne tiltrække sig så mange spillere, at man i Februar 1971 kunne stifte Svinninge Billard Club, der nu talte 35 medlemmer. Den stiftende bestyrelse talte Arne Nordlund (formand), Hugo Bresnov-Jensen, Erik Holm Nielsen, Emil Brandt, Thyge Hansen, Arne Jensen og Aage Sonnerup Jensen. Det var også tiltrængt at flytte til et større lokale i hallen på ca. 60 kvm, hvor man købte og opstillede 2 helmatch Søren Søgård borde.

I foråret 1973 gæstede Jørgen Koch og Søren Søgård klubben og gav en opvisningskamp. Kampens udfald er desværre ikke erindret.

I de følgende år steg medlemsantallet til 60, og man var nødt til at lukke tilgangen for nye medlemmer indtil klubben i 1981 igen flytter til et større lokale i den lille pavillion ved siden af hallen. Her er der plads til et tredie helmatchbord, og man kan igen tage imod nye medlemmer. I 1984 når man det højeste medlemsantal (70) i klubbens historie.

I  1996 blev klubben 25 års jubilæum fejret med åbent hus om aftenen og en opvisningskamp med to knalddygtige spillere fra naboklubben Holbæk: Henrik Slorup og Allan Grønager.

På billedet ses (fra venstre) Søren Christensen, Niels Peter Nielsen, Kenneth Nielsen, Allan Skyttefeldt, Poul Erik Hansen, John Winther, Benny Kristensen og Willy Christiansen.

Svinninge Billard Club har til huse i pavillionen helt op til 2006, hvor klubben rykker ind i Svinningehallens tidligere cafeteria. Her har klubben nu 4 helmatchborde i nogle flotte og inspirerende omgivelser.